Tack för senast och tack för det givande samtalet senast! Jag har registrerat en blog i ämnet på http://ruhtabursa.com

Det är tänkt att all information och kunskap om ämnet ska uppdateras offentligt på bloggen.

Vi tar tacksamt emot förslag och idéer på utveckling i frågan.

Vi har definierat projektet som ett regionalt utvecklingsprojekt inom ramen för strategisk utveckling. Var igenom vi för samtal med berörda myndigheter. Det återstår en rad åtgärder innan projektering påbörjas. Delar i projektet som berör optionshandel måste prövas av moderstaten och/eller respektive moderstat, nationellt. Därefter kan ett ISN nummer utfärdas för en kontrollerad offentlig värdepappersmarknad. Således kan det offentligt ske handel via en speciellt utformad handelsplats för optioner. Det kommer även innefatta ett omfattande arbete att sammanställa historia för den bakomvarande berättelsen till uppståndelsen av denna genuint exklusiva marknadsplats. Mer detaljer om projektet hittar du på http://ruhtabursa.com