We have completed the next step on the question that international legal institutions will provide transparent and relevant search engine services in the future. However, we will be confident with the publication of the concept so that the markets can adapt to the reform.

Vi har nästa steg klar i frågan om att internationella juridiska institutioner skall tillhandahålla transparenta och relevanta sökmotor tjänster i framtiden. Vi kommer dock att vara konfident med offentliggörandet av konceptet så att marknaderna hinner anpassa sig till omreformeringen.